Medische keuring overlijdensrisicoverzekering

    De medische beoordeling vorm een belangrijk onderdeel van het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering.
Vraag direct een offerte aan

Medische keuring overlijdensrisicoverzekering

Voordat verzekeraars een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering kunnen accepteren hebben zij bepaalde medische informatie van de verzekerde(n) nodig. Dit is eigenlijk best logisch omdat een overlijdensrisicoverzekering vaak een groot bedrag afdekt. De kans dat iemand binnen de looptijd komt te overlijden is natuurlijk deels afhankelijk van de gezondheidssituatie op het moment van aanvragen. Er bestaan globaal twee mogelijkheden waarin deze medische informatie kan worden verkregen.

Algemene gezondheidsverklaring

Bij een aanvraag onder de € 250.000,- volstaat bij veel verzekeraars een standaard vragenlijst. Bij enkele verzekeraars is het bedrag zelfs nog flink hoger. In deze algemene gezondheidsverklaring worden algemene vragen zoals uw lengte en gewicht gesteld, maar er wordt ook gevraagd naar onder andere ziektes en medicijngebruik. Mocht er uit de algemene gezondheidsverklaring blijken dat er een risicoverhogende factor is dan kan de verzekeraar toestemming aan u vragen contact op te nemen met uw behandelend arts of uw huisarts. Daarnaast kan de verzekeraar alsnog beslissen tot een algeheel onderzoek.

Gezondheidsverklaring + kort medisch onderzoek

Bij overlijdensrisicoverzekeringen boven de € 250.000,- is het mogelijk dat een verzekeraar vraagt om een kort medisch onderzoek. Na het invullen van de algemene gezondheidsverklaring dient u een keuring te ondergaan. De keuring zal worden uitgevoerd door een arts waar u niet onder behandeling bent en een arts die niet in dienst is van de verzekeraar. Hierdoor kan de arts volledig blanco het onderzoek uitvoeren. Het kan voorkomen dat er ook een HIV test wordt gedaan. De kosten van het kort medisch onderzoek zijn voor rekening van de verzekeraar.

Wat zijn de mogelijkheden na het invullen van de gezondheidsverklaring of na het kort medisch onderzoek?

Indien de verzekerde(n) medisch volledig gezond zijn of indien de gezondheidsproblemen aldus de medisch acceptant niet van invloed zijn op de levensverwachting zal er een positief advies worden uitgebracht. Hierna zal de verzekeraar een polis gaan afgeven conform de eerder uitgebrachte offerte. Mochten de gezondheidsproblemen van invloed kunnen zijn op uw levensverwachting dan zal de medisch acceptant in veel gevallen contact opnemen met uw behandelend arts voor overleg. Na het contact bestaat er de mogelijkheid dat er alsnog akkoord wordt gegeven. Andere mogelijkheden zijn dat er een verhoogde premie wordt voorgesteld of dat er een bepaald risico van overlijden volledig wordt uitgesloten. In het ergste geval zal de verzekering worden afgewezen.

Spelen er gezondheidsproblemen?

Mochten er bij u gezondheidsproblemen zijn zoals bijvoorbeeld diabetes dan is het verstandig ons hiervan op de hoogte te brengen. Geef dit daarom bij het aanvragen van een berekening direct aan. Er zit een behoorlijk verschil in het beleid op accepteren van verzekerden met gezondheidsrisico’s. Hierdoor kunnen wij u een teleurstelling en tijdsverlies besparen. In tegenstelling tot enkele concurrenten hebben wij geen verhoogd bemiddelingstarief in deze situaties.

Een overlijdensrisicoverzekering aanvragen

1
U vraag een offerte bij ons aan

Op deze pagina vraagt u een offerte pagina een offerte aan voor uw overlijdensrisicoverzekering.

2
Wij maken een offerte op maat

Onze experts vergelijken de verzekeringen van onze partners en maken een offerte op maat die het beste overeenkomt met uw achtergrond en wensen.

3
De verzekering wordt afgesloten

Als u akkoord gaat met de offerte die wij voor u op maat hebben gemaakt, sluiten wij de verzekering voor u af.

verzekeringsexperts

Hulp nodig? Onze verzekeringsexperts staan u graag te woord

Onze medewerkers blijven door permanente educatie op de hoogte van alle ontwikkelingen in de markt. Daarnaast verdiepen zij zich graag in uw situatie om te begrijpen welke risico’s u loopt om zo een passende verzekeringsoplossing voor u te kunnen vinden. Mocht u er via de website niet uitkomen of twijfelen over uw keus? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

070-7400070